Johan S. Steinberg

Interaksjonsdesigner og frontendutvikler

Johan jobber for å gjøre det lettere for deg

Johan er vårt siste tilskudd til utviklerteamet hos Helsekompetanse. Han har en master i IT - design, bruk, interaksjon. Det handler blant annet om å lage god interaksjon mellom brukeren og digital teknologi, og består av en dæsj informatikk, en dæsj psykologi og en god dose designmetode. Det passer Johan midt i blinken. Et hjertebarn er universell utforming. Ingenting er bra før alle brukere får det til lett som en plett.

Som webutvikler er det ikke bare behagelig interaksjon han er opptatt av, men hvordan teknologien kan brukes til å løse viktige oppgaver. Det krever gjerne en kreativ innfallsvinkel, og det har Johan. Han spiller trommer i band og er lydhør for gode løsninger, enten det er post-rock eller webutvikling som står på agendaen!

Karikatur av Johan