Drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling i helse- og omsorgssektoren

Målgruppa for dette nettbaserte kurset er personer med ansvar for drift og overvåking av elektronisk meldingsutveksling. Kurset er delt inn i seks temaer. Her kan du lese mer om innhold i og hvordan du kan bruke kurset. Før du starter kurset, anbefaler vi at du ser vår animasjonsfilm (inspirert av virkeligheten) om elektronisk meldingsutveksling.

Fagansvarlige:


Eirin Rødseth
Prosjektmedarbeider i FUNNKe
eirin.rodseth@telemed.no
Gerd Ersdal
Prosjektleder for FUNNKe
gerd.ersdal@telemed.no

Har du behov for teknisk support, ta kontakt.