Interesseorganisasjon

Foreningen for muskelsyke

Foreningen for muskelsyke arbeider for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Tilbud

Nettkurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et nettkurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Foreningen for muskelsyke arbeider for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Foreningen jobber med kompetansemiljøene innenfor muskelsykdom i Norge og er også med i det internasjonale arbeide for muskelsyke.

FFM arrangerer fagseminarer og har et godt utviklet likepersonsapparat.

Forkortelse på organisasjonen: 
FFM
Address: 
Fekjan 7
Nesbru 1394
Norge
Mobile411 907 02