Interesseorganisasjon

Foreningen for muskelsyke

Foreningen for muskelsyke arbeider for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Tilbud

E-læringskurs
Dame med hevede armer med blå himmel i bakgrunnen
Pust er et e-læringskurs om bruk av langtids mekanisk ventilasjon (LTMV)

Foreningen for muskelsyke arbeider for en bedre tilværelse for muskelsyke personer og deres familier.

Foreningen jobber med kompetansemiljøene innenfor muskelsykdom i Norge og er også med i det internasjonale arbeide for muskelsyke.

FFM arrangerer fagseminarer og har et godt utviklet likepersonsapparat.

Forkortelse på organisasjonen: 
FFM
Address: 
Fekjan 7
Nesbru 1394
Norge
Mobile411 907 02