lege_med_datamus.jpg

Illustrasjonsbilde: lege med datamus
Helsepersonell kan søke lærdom når det passer i en travel hverdag.

Verdifullt å tilby læring

I et unikt helsesamarbeid har seks kommuner satt kompetanseheving for sine helsearbeidere i system på nett.

Publisert 05.01.2015 13:16Oppdatert 29.05.2015 17:22

Behov for kompetanse

På Fosenhalvøya i Sør-Trøndelag har kommunene slått seg sammen i et eget helsesamarbeid. En viktig del av satsingen er kompetanseheving. Kommunene etablerte en egen kompetanseenhet og opprettet NettOpp Fosen, en kompetanseportal som gir helsearbeidere i kommunene enkel tilgang til både kurs og fagnettverk.

- Vi hadde behov for å både beholde og tiltrekke oss viktig og riktig kompetanse, sier Berit Groeggen Wiklund, daglig leder ved Fosen Helse IKS. Hun forteller om en sammensatt bakgrunn for satsingen på e-læring og erfaringsutveksling.

- Vi ser at det er verdifullt å tilby læring, men tid og økonomi tilltater ikke alltid å sende mange på kurs. Læring på nett er fleksibel læring. Folk kan bestemme når og hvor de vil lære. Helsearbeidere har en travel hverdag og har mindre tid til å dra av gårde på kurs nå enn før. Da passer det godt å kunne putte det inn der det passer tidsmessig, sier Wiklund.

Tidligere reiste helsearbeidere fra Fosen inn til Trondheim eller andre steder når de skulle kurses. Nå er det færre som reiser av gårde.

- Det kan være nyttig å dra ut og få nye impulser og få vite hvordan de gjør det andre steder også, sier Wiklund, som ikke vil avskrive vanlige kurs helt. Men i dag styres det i større grad hvem som skal dra av gårde på hva.

Bidrar til gode tjenester

Det er mange faktorer som bidrar til gode tjenester og et godt system for læring er en av dem, mener Wiklund.

- Kompetanseheving er en viktig støtte til klinisk virksomhet, sier Wiklund.

Fosen Helsekompetanse har to halvtidsansatte som koordinerer og utvikler læringen på nett. Portalen tilbyr i dag åtte-ti e-læringskurs. Noen er obligatoriske med kursbevis, for eksempel legemiddelhåndtering. Andre er åpne og da er det opp til den enkelte arbeidsgiver å eventuelt organisere noe rundt det.

- Vi har fått gode tilbakemeldinger fra de ansatte. De får søke lærdom når det passer dem selv, sier Wiklund.

Temaene for kursene som er utarbeidet tar utgangspunkt i nasjonale krav og forventninger til kommunene etter  blant annet Samhandlingsreformen og St.mld nr 25 "Mestring, mulighet og mening". Portalen har også satsingsområder med et forebyggende perspektiv.

Faglig møteplass

Fosen Helsekompetanse har også opprettet flere fagnettverk på portalen. Der har helsepersonell mulighet til å ta opp tema og spørsmål som opptar dem der og da og få svar fra andre helsearbeiedere i nettverket.

- Det er en kontinuerlig prosess å holde fagnettene vedlike og utvikle dem, sier Wiklund. De er ikke en naturlig del av hverdagen ennå og kan nok være litt personavhengige.
Koordinatorene holder trykket oppe på portalen og sørger for at møteplassen fungerer.

Se tilbud og mer informasjon på katalogsiden til Fosen Helsekompetanse.

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).