Tjeneste på nett for å hjelpe med problematisk spilleatferd

Samarbeid mellom NST og Psykisk helse- og rusklinikken

Nylig fikk UNN HF ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) og Psykisk helse- og rusklinikken støtte fra Helsedirektoratet til å planlegge en tjeneste på Internett for tidlig og lett tilgjengelig hjelp til folk med problematisk spilleatferd. Prosjektet skal gjennomføres i samarbeid med KoRus-Øst/Sykehuset Innlandet HF og interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge. Støtten fra Helsedirektoratet for 2015 er til et forprosjekt, men UNN håper på støtte til å utvikle og implementere tjenesten fra og med 2016.

Publisert 30.06.2015 15:35Oppdatert 06.07.2015 11:04

Tjenesten skal behandle både pengespill- og dataspillproblemer (henholdsvis «gambling» og «gaming»). Et sentralt utgangspunkt for prosjektet er nødvendigheten av at spesialisthelsetjenesten møter pasientene der de er – i «cyberspace». "Det er ikke et uttalt mål å lose pasienter inn i konvensjonell eller nettbasert behandling", sier Jorunn Lorentsen, avdelingsleder for Avdeling for psykiatri og rusbehandling, UNN. "Likevel er det en del av prosjektet å legge til rette for begge typer behandling dersom dette er ønsket fra pasientens side og dersom terapeuten som er i kontakt med vedkommende ser behov for det". Det viktigste er likevel å etablere en tjeneste med lav terskel, slik at vi kan tilrettelegge for tidlig intervensjon overfor mennesker med et mulig spillproblem. 

Psykisk helse- og rusklinikken ved Ruspoliklinikken Tromsø viser seg i praksis å være det eneste behandlingstilbudet for voksne i Nord-Norge. Dette gjør avstander en naturlig utfordring i behandlingen. Til tross for at man kan få refusjon for å reise til behandling, forutsetter dette at man har økonomi til å legge ut i forbindelse med reisen, noe som kan være utfordrende for pasienter med skadelig bruk av spill og tilhørende dårlig økonomi. Dropout blir noen ganger resultatet, og konsekvensen er blant annet at interesseorganisasjonen Spillavhengighet Norge ofte opplever å måtte innta rollen som hjelper overfor berørte av spilleproblemer.

Forprosjektet skal utforske mulighetene for å inkludere følgende seks komponenter/verktøy i tjenesten:

  1. Rammeverk for tjenesten i form av ei nettside.
  2. Grunnleggende informasjon om problematisk spilleatferd.
  3. Selvtest som skal hjelpe brukerne å bedømme / få innsikt i om spillingen de bedriver er problematisk.
  4. Verktøy for skriftlig samtale på Internett (chat) mellom fagpersonell og brukere (både anonym og kryptert).
  5. Et verktøy for samtale med lyd og bilde (video) via internett.
  6. Mulighet for pasientønsket henvisning til behandling via nett eller til konvensjonelt behandlingsforløp.

​Ved NST er prosjektet et samarbeid mellom seksjonene Helsekompetanse.no og Helsetjenesteutvikling

Mer informasjon: 

Prosjektleder, Eva S. Braaten
eva.braaten@telemed.no
Tlf. 93040988

Rådgiver, Morten Borgen
morten.borgen@telemed.no
Tlf. 94185570

 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).