Sykepleiere går aMOOC

Snart kan du studere sykepleiens historie og tradisjon på en svært så moderne måte. Det skal nemlig lages en såkalt MOOC på sykepleiestudiet i Tromsø. 

Publisert 13.03.2015 16:07Oppdatert 29.05.2015 17:24

Fleksibel utdanning

En viktig trend innen læring, er såkalte MOOCs, åpne nettkurs (se faktaboks). Nå skal sykepleiestudiet i Tromsø bli med på trenden. De har lenge vurdert hvordan de kan gjøre etterutdanningen ved studiet mer fleksibel.

- Studenter på masternivå eller etterutdanning er ofte voksne, utdannede sykepleiere. De har gjerne både familie og en jobb. De trenger å kunne studere uavhengig av tid og sted, sier Rigmor Furu, prosjektleder ved Helsekompetanse. Sammen med Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet og HelPed (Enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling) skal hun nå gå i gang med å lage en studiemodul som kan tas fra hvor-som-helst, når-som-helst.

Med bruk av teknologi på nye måter, skal delemnet  ”Sykepleiens tradisjon; historie og teori" tilpasses en digital og fleksibel læringsarena, sier Furu.

Lære over landegrenser

En del av hensikten med prosjektet «Sykepleie går aMOOC» er å dele kunnskap og utveksle sykepleieerfaringer på tvers av landegrenser. Studietilbudet vil være et poenggivende emne på masternivå, og emnet vil tilbys på engelsk.

Målgruppen er først og fremst masterstudenter fra Norge, Sverige, Danmark, Island, Finland og England.

- Sykepleiere er en veldig stor helsepersonellgruppe i mange land. Vi tror det kan styrke sykepleiens fag og identitet at erfaringer og kunnskap deles over landegrensene, sier Furu.

Emnet vil dermed ha et internasjonalt nedslagsfelt innenfor et fagområde der Institutt for helse- og omsorgsfag ved UiT Norges arktiske universitet innehar en unik kompetanse og en god kultur for satsing på innovative faglige og pedagogiske utdanningsprosjekter.

- Foruten fleksibilitet, ønsker vi å fremme kreativitet, motivasjon og læringsutbytte ved ta i bruk nye, fleksible måter å lære på, sier Furu.

Mer informasjon: 

Fakta:
Hva er en MOOC? Et massivt åpent nettkurs (på engelsk for massive open online course forkortet MOOC) er et gratis fjernundervisningskurs som følges på nett hvor studieplasser ikke er begrenset av antall lærere, slik at antallet studenter kan kan være tusenvis. Studenter deltar gjennom strømming av forelesninger, aktivitet i gruppediskusjoner, lese pensum, skrive oppgaver og løse flervalgsoppgaver på nett. (Wikipedia)

Kontakt:
Rigmor Furu, s
jefsrådgiver e-læring
Telefon: 
909 92 299
Epost: rigmor.furu@telemed.no

 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).