torbjoerg.jpg

Torbjørg Lindquist var konferansier på årets Helsekompetanse-konferanse.

Snakk med folk!

Helsekompetanse 2017

Årets Helsekompetanse-konferanse hadde en klar melding til alle som vil lage bra e-læring eller andre digitale tjenester: Du må be brukerne til bords og snakke med dem. Ellers står du i fare for å lage irriterende greier!

Publisert 31.05.2017 17:25Oppdatert 01.06.2017 11:12

Hvordan kan vi kan få brukeren i tale og lage noe som brukerne faktisk har nytte av? Dette var gjennomgangstema for årets konferanse og Tore Høgås fra Helsekompetanse slo an tonen med å vise oss hvordan vi kan bli kjent med brukeren vår. Deretter gikk det slag i slag med nyttige foredrag om hvordan folk har fått med seg brukerne sine og kommet ut med kunnskap.

Teknologi er ikke noe skummelt som skjer av seg selv

Vi fikk høre hvordan Margaret Machniak Sommervold fra Universitetet i Oslo sitt prosjekt KULU bruker deltakende design for å aktivt involvere ungdommen som teknologien er beregnet på.

–  Vi vil vise at teknologi ikke er noe skummelt som skjer av seg selv, sa Sommervold. Hun fortalte oss at i deltakende design er det uhyre viktig at medbestemmelsen og innflytelsen for brukeren er reell. Det er derfor viktig med metoder og verktøy som legger til rette for at brukeren faktisk får være med å bestemme, og at læringen går begge veier.  Et godt eksempel på hvordan det kan gjøres kom fra Johan Steinberg ved Helsekompetanse. Han er interaksjonsdesigner og i utviklingen av nettstedet Spillsnakk lagde han digitale «papirprototyper» som han sendte bruker-testerne på sms, deretter snakket han med dem på Skype om hvordan ting funket eller burde funke. Smart!

Å nå ut til folk

- For lage noe nyttig og bra for brukerne må du få inn tilbakemeldinger hele tiden og skape kultur for å lære, sa Liv Kleppe, daglig leder ved Pårørendesenteret i Stavanger, som har utviklet og drifter den store nasjonale nettsiden Pårørendesenteret.no. Brukergruppen er enorm, for som Kleppe sier; vi er alle pårørende, men vi er ikke like belastet. Kleppe fortalte om hvordan Pårørendesenteret aktivt bruker blant annet  tilbakemeldingskjemaer, chat og fast deltakelse i redaksjonskomité for å gjøre nettsiden så bra, brukbar og hjelpsom som mulig. Og det har de klart!

En kreativ tilnærming til det å komme ut med kunnskap kan ta deg langt – selv om du ikke egentlig liker IKT. Faktisk ut til hele Europa. Det kunne Åshild Fause fra UiT Norges arktiske universitet fortelle oss. Fause var primus motor i arbeidet med å lage UiTs første internasjonale MOOC, en læringsressurs i sykepleiehistorie som har nådd ut i hele Europa.

-Arbeidet med MOOCen har gitt meg nye faglige perspektiver, ikke minst i forhold til formidling, sa Fause.

Irriterende e-læring

- Vi sliter litt, vi i nettkurs-bransjen, sa Ole Losvik, behovsanalytiker og funksjonell arkitekt i Direktoratet for E-helse. Mens Internett har utviklet seg, så har e-læring ikke fulgt samme takt. Han sammenlignet e-læring med å sitte på glattcelle. For som hans morsomme Kahoot viste; få har sett noe til andre kursdeltakere i nettkursene de har tatt, få har interagert med andre, få har blitt inspirert - men mange har blitt irritert.

- Skal vi lære noe, må vi gjøre noe mer enn å flytte på «kunnskapsklumpen», sa Losvik. Og jo mer aktiv du er selv, jo mer lærer du. Losvik vil ha mer dialog, analyse og tilpasning til den enkelte inn i e-læring. Og hvem kan vel være uenig i det?

Vi takker alle bidragsytere og deltakere for en inspirerende og lærerik dag!

 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).