imag1586.jpg

Personer på bildet fra venstre Zoltan Tot, Tove L. Hauan, May Iren Bendiksen og Rigmor Furu.
F.v. Zoltan Tot, Tove L. Hauan, May Iren Bendiksen og Rigmor Furu. Møte om utvikling av kurs i hverdagsrehabilitering på Helsekompetanse.no

Rehabilitering i hverdagen

Nytt kurs utvikles i samarbeid mellom Tromsø kommune og Helsekompetanse

Tromsø kommune setter nå i gang med å utvikle et nettstøttet kurs i hverdagsrehabilitering for sine ansatte i helsetjenesten. Kurset skal være ferdig i løpet av våren 2015, og utvikles på e-læringsplattformen til Helsekompetanse.no. Kurset skal være tilgjengelig også for andre kommuner.

Publisert 27.08.2014 13:51Oppdatert 29.05.2015 16:17

Hvorfor hverdagsrehabilitering og hvorfor på nett?

Hverdagsrehabilitering er en form for hjemmebasert rehabilitering der trening og tilrettelegging gjøres i brukerens eget hjem. Denne type rehabilitering bidrar til at bruker kan klare seg best og lengst mulig hjemme. Erfaringer har vist at funksjonen bedres raskere og funksjonsnivå holder seg stabilt over tid. For den enkelte bruker gir det dermed mulighet for å bo i eget hjem flere år av sin alderdom. Nye løsninger innen velferdsteknologi forsterker denne muligheten og må utvikles parallelt.

Det er Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms, ved fagleder May Iren Bendiksen, som har fått midler fra Helsedirektoratet til å gjennomføre et prosjekt på e-læring i hverdagsrehabilitering. Spesialfysioterapeut i Tromsø kommune, Tove Hauan Løvli, er prosjektleder.

«At hverdagsrehabilitering viser seg å ha så gode resultater, gjør det utrolig viktig at alle ansatte som jobber med brukere i hjemmetjenesten kjenner de grunnleggende prinsippene for denne måten å jobbe med rehabilitering», sier Løvli.

Kurset bygges opp til en kombinasjon av fysiske samlinger og et kursrom på internett. På den måten ivaretas både behovet for god pedagogisk tilnærming til fagstoffet og ansikt-til-ansikt-refleksjoner med andre som står overfor de samme utfordringene i sin jobbhverdag.

Litt om velferdsteknologi

Kurset kommer også til å gi kursdeltakerne kunnskap om muligheter og utfordringer ved å ta i bruk teknologi for å fremme økt selvstendighet og aktivitet hos brukerne.

«I dag er det etter hvert kommet mange hjelpemidler som bør inngå i en helhetlig tilnærming for å gjøre hverdagen lettere for mange brukere», avslutter Løvli.

Mer informasjon: 

May Iren Bendiksen, Fagleder, Utviklingssenter for hjemmetjenester Troms, Tlf. 90732983, e-post: may.iren.bendiksen@tromso.kommune.no

Rigmor Furu, sjefsrådgiver e-læring, Helsekompetanse, Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin, Tlf. +47 90992299, e-post: rigmor.furu@telemed.no

Høyoppløselige bilder:
Personer på bildet fra venstre Zoltan Tot, Tove L. Hauan, May Iren Bendiksen og Rigmor Furu.
Dette er bilder som vi har gjort tilgjengelig til fri bruk. Klikk på hvert bilde for å laste det ned.
Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).