Nytt e-læringskurs utviklet på UNN

Fra tradisjonelt kurs til e-læring

Nå er e-læringskurset ”Forebygging og primærbehandling av obstetriske sfinkterskader” utviklet og klar til bruk. Kurset er utviklet av fagfolk tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdom (KIB), Kvinneklinikken og gastrokirurgisk avdeling ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i samarbeid med Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin.

Publisert 08.09.2015 15:30Oppdatert 10.09.2015 15:12

Fra tradisjonelt kurs til e-læring

Tidligere ble kurset gjennomført som et dagskurs ved Universitetssykehuset i Nord-Norge. ”Nå kan du ta kurset på nett. Det gjør kurset mer fleksibelt fordi du kan ta det uavhengig av tid og sted,” sier Hilde Tollefsen, kursansvarlig ved KIB

Hva er nytt i e-læringskurset?

Nå er forebyggingsaspektet tatt inn i kurset; det var ikke med tidligere. Kurset har nå fokus på forebygging av skader, diagnostisering av slike skader, men også reparasjon og oppfølging av denne pasientgruppen.

Målgrupper for kurset

  • Leger under utdanning og spesialister i gynekologi og obstetrikk, generell kirurgi og gastroenterologisk kirurgi
  • Jordmødre, jordmorstudenter
  • Annet helsepersonell som arbeider med pasientgruppen 

Godkjenning

Når du har gått gjennom faginnholdet og bestått kurstesten, kan du selv skrive ut kursbevis. Kurset er godkjent med tellende timer hos Den norske legeforeningen, Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

Husk evalueringen

Fint om du husker på å fylle ut evalueringen etter at du har tatt kurset. Dine tilbakemeldinger er verdifulle for oss og kan bidra til å gjøre kurset enda bedre.

Lyst å melde deg på?

Påmelding til kurset gjør du via denne siden: http://helsekompetanse.no/kurs/obstetriske-sfinkterskader

 

 

Mer informasjon: 

Mer informasjon?

Ønsker du mer informasjon om kurset, ta kontakt med kurs- og informasjonsadministrator ved UNN HF, Hilde Tollefsen, epost: hilde.tollefsen@unn.no

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).