demo_forside_rwd.png

Illustrasjon: Skisse av nettjenesten på datamaskin, nettbrett, mobil
Skisse av hvordan nettjenesten kan se ut på datamaskin, nettbrett, og mobiltelefoner.

Nytt NST-prosjekt for å dele og lære av helseerfaringer

Internasjonal nettjeneste til Norge

I 15 år har HealthTalk.org i Storbritannia eksistert som et nettsted hvor brukere kan snakke om sine helseerfaringer, og forskere kan lære av dem. Metoden er i bruk i ti land, og nå skal Norge bli det ellevte.

Publisert 03.06.2015 11:10Oppdatert 03.06.2015 11:14
I 2000 utviklet Health Experiences Research Group ved University of Oxford en metode for å utvikle, fremskaffe, og systematisere kvalitativ forskning på helseerfaringer.
 
Det mest sentrale elementet i metoden er et nettsted hvor intervjuer med brukere i form av tekst, lyd og/eller video presenteres på en systematisk måte. Denne databasen over verdifulle erfaringer kan brukes av forskere, helsepersonell, pårørende og andre som kan ha nytte av å lære av slike erfaringer.
 
I Storbritannia ble HealthTalk.org etablert for å presentere erfaringer samlet inn der, og siden har et internasjonalt forskningsnettverk (DIPEx International) blitt etablert med medlemmer i ti land: Storbritannia, Tyskland, Nederland, Canada, Japan, Sør-Korea, Australia, Spania, USA og Israel.
 

Norske HealthTalk

I Norge har Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) startet et prosjekt for å pilotere forskningsmetoden i ett år. Hvis piloten utvides til et fullskalaprosjekt vil Norge også få sitt medlemsskap i DIPEx International.
 
Nettjenesten vil da bli "norske HealthTalk" og ha et stort potensial for å understøtte mål om en pasientsentrert helsetjeneste i hele Norge.
 
- Vi har store forventinger til dette prosjektet, sier Hege Andreassen, seniorforsker ved NST og prosjektleder for pilotprosjektet. - Det vil bidra til ny innsikt i hvordan norske pasienter og pårørende håndterer helseutfordringer i sin hverdag. Modellen med deling av klipp på web gir oss et unikt verktøy for å formidle resultatene fra denne forskningen direkte til dem det gjelder, pasientene selv. 
 

Skandinavisk forskningsnettverk

I forbindelse med pilotprosjektet tar NST initaitiv til å etablere et nytt skandinavisk forskningsnettverk for kvalitativ forskning på helseerfaringer.
 
Nettverket skal ha sitt første møte 11.juni, under E-helseuka i Tromsø. Sosiolog Sara Ryan, Research Director for Health Experiences Research Group ved University of Oxford, kommer til møtet. Hun vil også presentere HealthTalk på konferansen Helsekompetanse 2015 samme dag.
Mer informasjon: 

Hege Andreassen
Seniorforsker Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Telefon: 976 13 514
Epost: hege.andreassen@telemed.no

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).