bilde_til_nyhetssaken_pa_hk.jpg

Fra venstre Astrid Weber, Elin Hartvigsen, Marianne Ryeng, Monica Kvam Sørensen

Nettbasert kompetanseprogram om traumer og traumebehandling

Stø Kurs

Nettkurset Stø kurs skal gjøre helsepersonell bedre rustet til å møte mennesker med traumer og fange opp dem som trenger behandling.

Publisert 02.02.2016 11:59Oppdatert 26.02.2016 11:15

Kunsten å stille de riktige spørsmålene

Svært mange av pasientene innen psykisk helsevern har opplevd et eller flere traumer. Behovet for fagfolk med god traumeforståelse er enormt.

Å forstå traumer

Mennesker kan bli utsatt for mange forskjellige typer traumer, både enkeltstående og mer komplekse vedvarende traumer, for eksempel gjennom en hel oppvekst. Men uansett handler det om å finne fram til de riktige spørsmålene, sa Astrid Weber, erfaringskonsulent ved Universitetssykehuset i Nord-Norge,  ved lanseringen av Stø kurs den 26. januar. 

- Vi trenger så sårt fagfolk med god traumeforståelse, de som vet å stille de riktige spørsmålene og tør å være nær.

Det unike nettkurset Stø kurs skal bidra til nettopp dette. Kurset gir alle som jobber som miljøpersonell og behandlere i psykisk helsevern muligheten til å bli gode på traumebehandling. Dette trengs, ikke minst på de distriktspsykiatriske sentrene og ute i kommunene.  

- Det betyr mye for pasienter å bli møtt med kunnskap lokalt, sa Geir Tollåli, fagsjef i Helse Nord. Der satses det på psykisk helsevern og et eget traumeprogram er satt i verk for å øke kompetansen. 

- Stø kurs er en viktig del av dette programmet og jeg tror vi vil få en bedre felles forståelse for traumer i fagfeltet og at mange flere pasienter får tilbud om behandling.

Evig aktuelt

- Etter 22. juli fikk vi mer fokus på traumebehandling her i landet, men temaet er dessverre evig aktuelt, sa Eirin Hartvigsen, leder i Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk og stress og selvmordsforebygging, Region Nord (RVTS Nord).

RVTS Nord har vært fagansvarlig for Stø kurs og har hentet inn ekspertise fra både inn- og utland under utviklingen av kurset. Pasienter og brukere har stått modig fram for å fortelle sine historier. Det er et stort arbeid som er gjort, og nettkurset er unikt i europeisk sammenheng.

At det ble et nettkurs, og ikke et vanlig kurs, er ikke tilfeldig.

- Vi ville gjøre dette gjennom e-læring for å nå bredt ut og gjøre dette tilgjengelig for alle. Vi trenger en bred kompetanse på traumer, da må vi la folk få muligheten til å lære der de er, uansett om de bor i Valdres eller Tana, sa Hartvigsen.  

Nettkurs gjør det også enklere for deltakerne å sette av tid til gjennomføringen, som kan lese og studere når de selv har tid.

Fakta om Stø kurs

  • Stø Kurs er utviklet som et nettbasert kompetanseprogram for miljøpersonell og behandlere i psykisk helsevern for voksne.
  • Stø kurs har som mål å bidra til økt kompetanse innen traumefeltet. Dette skal sikre at traumepasientene blir fanget opp og får tilbud om behandling. Et annet mål er at behandlere og miljøpersonell skal få en felles forståelse og et felles språk om psykiske traumer.
  • Beregnet tid for å gjennomføre kursprogrammet er fire til fem dager fordelt over seks måneder. Programmet kan gjerne gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert læring, tradisjonelle forelesninger og veiledning. Lokale veiledere bidrar med veiledning for deltakerne mellom kursdagene. Det vil også være mulig å ta kurset som et rent nettbasert kurs, uten forelesninger og veiledning. I Nord-Norge tilbyr RVTS Nord noen av undervisningsdagene som forelesninger.
  • Helsekompetanse har vært teknisk utvikler av kurset.
  • Nettkurset er gratis og ligger åpent tilgjengelig for alle
  • Stø kurs er finansiert av Helsedirektoratet.

Her finner du mer om kurset

 

Mer informasjon: 

Leder Elin Hartvigsen, RVTS Nord
elin.hartvigsen@unn.no

Prosjektleder Torbjørg Lindquist, Helsekompetanse
torbjorg.lindquist@telemed.no

 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).