ambulansehelikopter_230109-18_kopi.jpg

Illustrasjonsbilde: ambulansehelikopter.
Mange ulykker kunne vært unngått med enkle midler.

Mindre skader med nettkurs

I hver tiende seng på sykehuset ligger en person som har skadet seg på et eller annet vis. Et nytt nettkurs gir økt bevissthet om hvordan vi kan få tryggere omgivelser og færre ulykker i våre lokalsamfunn. 

Publisert 14.01.2015 09:36Oppdatert 29.05.2015 17:23

God folkehelse

- Skadeforebygging er god folkehelse, sier Kees Jan Verhage. Han er daglig leder ved Norwegian Safety Promotion Center AS (Norsafety) i Harstad, som er et kunnskaps- og kompetansesenter for skadeforebygging og sikkerhet.

Hver eneste dag skjer det mange unødvendige skader og ulykker som kunne vært unngått med enkle midler.

- Vi kan ikke forebygge alt, men mye kan vi forhindre med små tiltak hvis vi bare vet hva vi skal gjøre, sier Verhage. Nå har Norsafety laget et nettkurs som er åpent og gratis for alle. 

Kurset setter fokus på forebygging av skader og ulykker som en del av det brede folkehelsearbeidet i kommuner og fylkeskommuner. Kurset gir kunnskap som kan føre til færre ulykker, færre drepte og skadde i et lokalsamfunn.

- Målet med kurset å skape trygge og tilgjengelige forhold for innbyggerne, sier Verhage. 

Skader koster

Skader og ulykker koster samfunnet mye. Uttrykninger, behandling, rehabilitering, tapte inntekter, uførhet – listen er lang over direkte og indirekte kostnader en skade kan ha. I tillegg kan en skade være en stor belastning og ha mange konsekvenser for den som rammes.

- Èn krone til forebygging er ti kroner i sparte utgifter i forbindelse med skader og ulykker, sier Verhage, som mener at det er mange som kan ha stor nytte av å ha kunnskap om skadeforebygging, blant andre kommune- og fylkesansatte som jobber med planer og planlegging, samt en del frivillige lag og organisasjoner.

- Kommuner er pålagt å ha en folkehelsekoordinator og skal organisere folkehelsearbeidet på en hensiktsmessig måte. Ofte blir det i tverrfaglige grupper. Dette kurset passer godt for de som skal delta i dette arbeidet, sier Verhage.

Fagfeltet skadeforebygging er stort og fragmentert og mange kommuner har liten systematisk kunnskap, selv om de er pliktige etter loven til å ha oversikt over hvem som skader seg og hvordan. Da kan et lett tilgjengelig kurs som har samlet all informasjon på ett sted å være midt i blinken.

Fyller et behov

Norsafety har tydeligvis funnet et behov i markedet, for nettkurset har blitt en ubetinget suksess. Siden lanseringa i september i fjor har 38 norske kommuner tatt kurset i bruk, fra Kautokeino i nord til Kristiansand i sør pluss to danske kommuner og en svensk.

- Vi er veldig fornøyde med responsen vi har fått, sier Verhage. Han forteller at det ikke finnes lignende kurstilbud på norsk. Også internasjonalt er det lite. Norsafety vurderer derfor å oversette kurspakken til engelsk etter hvert.

- Men først og fremst satser vi i Norge, samtidig som nettkurset skal utvikles og evalueres videre, sier Verhage. Og det er fortsatt mange kommuner som trenger å komme i gang med skadeforebyggende tiltak. 

E-læringskurset Skadeforebygging og sikkerhet er utviklet i samarbeid med Helsekompetanse som har stått for den tekniske og pedagogiske biten.

Kurset er gratis og åpent for alle. Les mer i kurskatalogen på Helsekompetanse eller hos Norsafety

Mer informasjon: 

Kees Jan Verhage
Daglig leder NORSAFETY AS
Telefon: 77 05 81 76/977 39 053
E-post: kees.jan.verhage@norsafety.no
 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).