Mer kunnskap for den som møter mennesker i krise

Nettkurset ”Når krisen rammer” er revidert.

"Når krisen rammer" gir relevant og oppdatert kunnskap til fagpersoner som jobber med psykososial oppfølging. Nå er kurset revidert for å møte de nye anbefalingene fra myndighetene.

Publisert 08.05.2017 13:35Oppdatert 09.05.2017 10:30

Trygghet og kompetanse hos hjelperen som skal møte mennesker som har opplevd kriser og katastrofer er stadig like viktig. Den nasjonale veilederen ”Mestring, samhørighet og håp – Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer" er nå revidert, og i takt med dette har også nettkurset "Når krisen rammer" blitt oppdatert.

Styrker kommunenes kompetanse
”Når krisen rammer” er utviklet av RVTS Nord i samarbeid med de andre regionale ressursentrene og ble lansert for første gang i 2012. Oppdraget ble gitt av Helsedirektoratet for å styrke  kommunenes kompetanse på å møte de som var berørt av terrorangrepet 22.juli 2011.

Kursets målgruppe er medlemmer i psykososiale kriseteam i alle kommuner i Norge. Det faglige innholdet er relevant for alle som arbeider med oppfølging av personer som har vært berørt av kriser, ulykker og katastrofer. Flere fylkesmenn anbefaler at kommunenes kriseteam gjennomfører kurset.


Nettkurset  er gratis og åpent for alle interesserte.

Mer informasjon: 

"Når krisen rammer" er laget av RVTS Nord. Kurset finner du her.

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).