Lyst til å teste ut e-læringskurset PUST?

Nå skal vi evaluere PUST

Prosjektet "Evaluering av e-læringskurset PUST" har fått prosjektstøtte fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) til å teste ut og evaluere kurset i 2015. Kurset handler om personer som lever gode liv med langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Prosjektet er nå i gang og søker informanter som er interessert i å delta i evalueringen.

 

Publisert 30.06.2015 09:09Oppdatert 07.07.2015 09:39

Prosjektmidler fra NKSD

Med prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) startet prosjektet i mai 2015.

Prosjektgruppa

Vi i prosjektgruppa er Nasjonal kompetansetjeneste for hjemmerespiratorbehandling (NKH) ved Haukeland sykehus, Nasjonal kompetansesenter for nevromuskulære sykdommer (NMK) ved UNN HF i Tromsø, Foreningen for muskelsyke (FFM) og Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST) i Tromsø.

Om kurset

E-læringskurset PUST gir en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner. Kurset handler også om det å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag.

Mål for evalueringa
Målet med evalueringa er å finne ut av hva potensialet for dette kurset er; hvilke målgrupper er relevante og hva er faglig nivå for kurset. Kan dette kurset også være relevant for helsefagstudenter ved høgskoler og universitet?

Vi er i gang!

Oppstartsamling ble gjennomført 18.juni i Tromsø, så nå er vi gang med prosjektet.

Informanter ønskes!

Vi trenger informanter til å teste ut kurset, så kjempefint om du melder din interesse allerede nå!

Som informant vil du få ca tre uker på å gå gjennom kurset. Etter gjennomføring ønsker vi at du svarer på noen evalueringsspørsmål. Planen er å gjenomføre evalueringa over sommeren.

Her finner du kurset

Har du lyst å ta en titt på kurset? se www.helsekompetanse.no/pust

 

 

Mer informasjon: 

Har du lyst til å vite mer eller være informant?

Ta kontakt med: Evalueringsansvarlig NST, Elin Johnsen NST, elin.johnsen@telemed.no eller prosjektleder NST, Rigmor Furu, rigmor.furu@telemed.

Høyoppløselige bilder:
Dette er bilder som vi har gjort tilgjengelig til fri bruk. Klikk på hvert bilde for å laste det ned.
Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).