"Kropp, identitet og seksualitet" (KIS) på nett

Fra papir til nett for viktig opplæringsmateriell

KIS er et opplæringsmateriell som har som mål at ungdom med funksjonsnedsettelser skal utvikle et godt forhold til sin egen seksualitet og å forebygge overgrep. KIS er utarbeida av Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset. Den nettbaserte utgaven er utviklet av Helsekompetanse ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), og du finner den på følgende adresse: http://www.helsekompetanse.no/kis.

Publisert 20.05.2015 14:22Oppdatert 29.05.2015 17:31

Siden 2010 har KIS vært tilgjengelig i form av en kursperm med en papirbasert manual for lærer/kursholder og en cd-plate med illustrasjoner og filmer til bruk i samtale med elevene. Gjennom årenes løp har Nordlandssykehuset sendt ut utallige permer i posten til skoler og institusjoner i hele Norge. Nå er KIS åpent og tilgjengelig - og gratis - for alle på Helsekompetanse.no

Bakgrunnen for KIS er at vanlige informasjonskilder om pubertet, kjærester og seksualitet ikke er selvfølgelig tilgjengelig og forståelig for den som har funksjonsnedsettelse. Misforståelser kan gi opphav til ubehagelige situasjoner for ungdommen i denne mest sårbare av livets faser, ungdomstiden. Derfor har Habiliteringsteamet for voksne ved Nordlandssykehuset laget Kropp, identitet og seksualitet. Målet er at alle ungdomsskoler og videregående skoler som har elever med funksjonsnedsettelse/utviklingshemming skal ta i bruk materialet, slik at denne gruppa med elever sikres opplæring i dette viktige temaet.

At KIS nå er tilgjengelig på nett, betyr at de som skal bruke KIS ikke trenger å få tilsendt kurspermen i posten, men enkelt kan gå til nettadressen www.helsekompetanse.no/kis og finne det de trenger for å holde kurs.

Mer informasjon: 

For mer informasjon, kontakt

Eva S. Braaten
Prosjektleder/rådgiver e-læring
www.helsekompetanse.no
Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin
Telefon 93040988
E-post: eva.braaten@telemed.no

Hege Nilsen
Klinisk Vernepleier
Nordlandssykehuset
Habiliteringsteamet for voksne
Tlf. 75571075
E-post: hege.nilsen@nordlandssykehuset.no

Christin Marsh Ormhaug
Rådgiver, Seksjon for likestilling og inkludering (SLI)
Barne-, ungdoms- og likestillingsdirektoratet
Telefon: 46 61 98 24
E-post: Christin.ormhaug@bufdir.no

 

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).