Hvordan avdekke vold og seksuelle overgrep mot barn?

Nytt nettkurs tar opp et vanskelig tema som alle ansatte i barnehager og skoler kan møte i sin arbeidshverdag.

Publisert 19.03.2015 16:29Oppdatert 29.05.2015 17:30

De viktige voksne

Nest etter foreldrene, er ansatte i barnehager og barneskoler de viktigste voksne i barns liv. De ser barnet daglig og kan se om et barn viser tegn på å bli utsatt for vold eller seksuelle overgrep. All forskning viser at det å avdekke og melde slike overgrep tidlig, er essensielt i både forebygging av nye krenkelser og for å gi barnet den behandling og oppfølging det har behov for.

Et nytt nettkurs skal gi ansatte i barnehager og skoler den grunnleggende kompetansen som skal til for å for å kunne avdekke vold og seksuelle overgrep. Kurset har til hensikt å gjøre ansatte i barnehage og skole tryggere når det gjelder det å se tegn på overgrep og snakke med barn om det. Man lærer også hvordan man melder vold og seksuelle overgrep videre til barnevern og politi.

Åpent og tilgjengelig for alle

Kurset gir viktig kunnskap om hvordan man kan avdekke og melde mistanke om vold eller seksuelle overgrep mot barn. Forebygging av mobbing og vold mellom barn, samt barn som krenker andre barn seksuelt er også viktige temaer i kurset. Kurset har i tillegg fokus på barn i flyktning- og asylsøkerfamilier og på barn i urfolksfamilier. Animasjoner og filmer brukes som virkemiddel for å gi innsikt i situasjoner som kan oppstå.

I tillegg til det faglige innholdet finnes det en omfattende ressursbank med oversikt over litteratur, lenker til andre nettsteder, lover og regler og annet relevant fordypningsstoff.

Det er Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress (RVTS) og Høgskolen i Narvik som har stått for utviklinga av kurset, som er gratis og åpent og tilgjengelig for alle. Det gir mulighet for alle ansatte i barnehager og skoler i hele landet til å bli tryggere i hva som må gjøres når mistanken om vold og overgrep oppstår.

Mer informasjon: 

Prosjektleder Dagfinn Sørensen hos RVTS Nord
http://nord.rvts.no/

Ole Lillevik hos Høgskolen i Narvik
http://www.hin.no/

Torbjørg Lindquist
Seniorrådgiver e-læring, Helsekompetanse.
E-post: torbjorg.lindquist@telemed.no

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).