Evaluering av e-læringskurset PUST

Vil du teste?

Nå er evalueringen i gang! Med prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) skal vi nå evaluere e-læringskurset PUST. Vi trenger informanter til å teste ut kurset, så kjempefint om du melder din interesse allerede nå!

Publisert 07.10.2015 08:50Oppdatert 12.11.2015 11:32

Om kurset

E-læringskurset PUST www.helsekompetanse.no/pust handler om brukere som har behov for hjemmerespiratorbehandling.

PUST gir deg en grunnleggende innføring i hva som er viktig å vite i møte med brukere med behov for langtids mekanisk ventilasjon (LTMV). Kurset handler om mere enn bare pustemaskiner. Det handler også om å vokse opp og leve med en sjelden diagnose, om helhetlig ivaretakelse og brukerstyring av egen hverdag. Er du bruker av LTMV, vil du i tillegg få en praktisk opplæring.

Målgruppe

Målgruppe for kurset er brukere, assistenter, pårørende, andre hjelpere og helsepersonell som arbeider i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Kurset krever ingen forkunnskaper, men det er en fordel om du har helsefaglig bakgrunn.

Kursets tre moduler

 "Å leve med", "Å puste med" og "Å samarbeide med". Faginnholdet er bygd opp av filmer, animasjoner, bilder, tekster og lenker. Kurset inneholder også quizer og refleksjonsoppgaver. Brukerens fortellinger om hvordan leve et godt liv med pustehjelp er sentrale.

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal du ha styrket din kompetanse om:

  • Hvordan leve et godt liv med langtids mekanisk ventilasjon
  • Hvordan ivareta og imøtekomme brukernes behov og ønsker på best mulig måte
  • Hvordan pustemaskinen fungerer og hvilke observasjoner og tiltak en bør gjøre
  • Hvordan skape tillit og trygghet i samhandlingen mellom hjelper og bruker
  • Hvilke tiltak som må iverksettes ved akutte situasjoner

Kursbevis

For å få utstedt kursbevis må du lese gjennom alle sidene i de tre modulene "Å leve med", "Å puste med" og "Å samarbeide med".

Kurset er utviklet av

Informanter ønskes

Nå er evalueringen i gang!

Med prosjektmidler fra Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) skal vi nå evaluere e-læringskurset PUST. Vi trenger informanter til å teste ut kurset, så kjempefint om du melder din interesse allerede nå

Målet med evalueringen er å finne ut av hva potensialet for dette kurset er og hva som er et passende faglig nivå.

Når du har gjennomført kurset, ønsker vi at du svarer på noen evalueringsspørsmål. Evalueringen pågår fram til 30. november 2015.


Lenke til evalueringen:

https://response.questback.com/universitetssykehusetnordnor/xbb5rkvkva

Mer informasjon: 

Mer informasjon

Har du lyst til å vite mer om evalueringen eller være informant?

Om Helsekompetanse: 

Helsekompetanse tilbyr

  • Gratis læringsplattform
  • Tverrfaglig teknisk og pedagogisk rådgivning  og bistand i prosessen fra idé til ferdig produkt
  • Utvikling av kompetansetilbud med utgangspunkt i de behov dere har

Helsekompetanse er en del av Kvalitets- og Utviklingssenteret ved Universitetssykehuset  Nord-Norge (UNN).